Gestió Transparent

L’entitat audita els seus comptes anuals a través d’una empresa auditora externa des de l’any 1990.

Ens financem a través de les quotes dels socis, de subvencions de diferents institucions públiques per desenvolupar projectes i a través de donacions i aportacions diverses.

A continuació publiquem el balanç de situació anual i les subvencions anuals atorgades a l’entitat.

Any 2016-2017

Any 2015

Any 2014

Any 2013

 

## memoria 2016## Projecte 2016

Data de la darrera actualització: 27/11/2017