Projectes APS

L’aprenentatge Servei: és una nova generació de propostes educatives que poden oferir les entitats socials, una proposta que parteix d’una idea bàsica: el treball dels nois i noies en benefici de la comunitat és un dinamisme essencial per a la seva formació personal i ciutadana. Els projectes d’APS estan dirigits a totes les edats. Des de l’entitat s’està fomentant especialment de cara als joves, amb el projecte Joves pel barri! On la col·laboració de les escoles i instituts és imprescindible, ja que s’inclouen dins del currículum de les assignatures. Actualment estem realitzant el projecte de joves pel barri amb l’IES Mercè Rodoreda.