Tallers diaris

Oferim un ampli ventall de programes socioeducatius adreçats a infants de 3 a 12 anys de tal manera que els infants fan tot tipus de tallers d’expressió, de plàstica o psicomotrius, reforç escolar entre d’altres, mentre treballem de forma transversal àmbits com: l’educació en valors, els hàbits socials, la gestió i resolució de conflictes, l’educació per la salut, l’educació ambiental, l’educació per la igualtat d’oportunitats i la educació en la perspectiva del gènere. Eduquem a l’infant de forma integral sempre tenint en compte els seus interessos i les seves motivacions.

       – HORARI: de dilluns a divendres de 17:00h a 19:00h. (també oferim recollida a les escoles)

– DOCUMENTS:  Autoritzacions, Fitxa sanitàriaINSCRIPCIÓ CURS 18-19