Espai familiar

L’Espai Familiar és un servei socioeducatiu adreçat a famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys, que treballa per fomentar les competències parentals des del vessant preventiu, de capacitació, suport i apoderament.

És crea amb la voluntat d’oferir un espai on les famílies tinguin la oportunitat d’enfortir el vincle pare/mare – fill/a, alhora que permet que aquest últim descobreixi l’entorn que l’envolta mitjançant el joc i l’activitat lliure.

Les famílies construeixen un espai de trobada i xarxes socials que els permet participar dins la comunitat d’una forma activa.

# aaeSPAI

zz Ludo

– HORARI:de dilluns a dijous de 10h a 12h i els dimarts i dijous, també, de 17h a 19h.

– DOCUMENTS: Inscripció a l’activitat, autoritzacions necessàries, fitxa sanitària.