Projectes famílies

 

  • Espais de Suport: Les famílies necessiten obtenir un recolzament pedagògic en diferents aspectes de l’educació dels seus fills i filles. Aquest programa està pensat per donar resposta a aquesta necessitat. Tracta de realitzar un seguiment d’acció tutorial, la poden demanar les pròpies famílies o els professionals de l’entitat si veuen que hi han situacions de risc o diverses problemàtiques.
  • Comissió de pares i mares: treball conjunt amb les famílies per a l’organització i dinamització de les trobades familiars tradicionals a l’entitat com: el Pessebre Vivent Solidari, el Carnestoltes, la Calçotada Familiar o el Sopar de Carrers. La comissió de pares i mares, dins l’esplai, és molt activa i esdevé un espai d’intercanvi i suport entre els propis pares i mares de l’entitat.