Comunicat, 28/06/2022

Aquest matí un infant que participa al casal del Xixell ha patit un accident a la piscina.
El primer que volem comunicar és que l’infant està bé, i després d’estar unes hores en
observació ha estat donat d’alta.
També volem compartir en quines condicions de seguretat anem a la piscina. Amb
infants de menys de 6 anys, tenim una ràtio d’1 adult cada 4 infants, i complim amb el
nombre de professionals titulats que exigeixen les normatives. Només fem servir la
part de la piscina destinada a infants d’aquesta edat, que té una profunditat de 0,60
metres. A més, tots els infants fan servir les proteccions que porten des de casa.
Un cop ens hem adonat de l’accident, tant els socorristes de la piscina com els
educadors del Xixell hem tingut una reacció ràpida i efectiva que ha permès solucionar
la situació de manera satisfactòria.
Hem analitzat conjuntament amb la direcció de la piscina les actuacions realitzades
pels monitors/es i els/les socorristes, i constatem que han estat les adequades i que es
corresponen amb els protocols de seguretat.
Lamentem molt aquest accident, i entenem que pugui causar preocupació. Tanmateix,
volem reafirmar la nostra confiança en la piscina del Parc Esportiu Llobregat, i en tots
els professionals del Xixell, i volem fer extensiva aquesta confiança a totes les famílies
que teniu infants apuntats a les nostres activitats.

Equip Directiu del Xixell

L’Hospitalet de Llobregat, 28 de juny del 2022