Bases Legals

A continuació, us adjuntem el document amb les Bases Legals del Sorteig Teaming.