Activitats d’estiu 2019

 


 

Descarrega’t: Publi estiu 2019_1   Publi estiu 2019_2

Documents que cal portar per formalitzar la inscripció: INSCRIPCIO ACTIVITATS D’ESTIU 2019FITXA SANITÀRIA_imprimir, fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia del llibre de vacunes, AUTORITZACIÓ PROTECCIÓ DE DADES i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal. Ah! I 50€ en concepte de bestreta!

Reunions informatives: